09 okt 2018

Medewerkers verlaten geen organisaties, ze laten slechte managers achter. Het ergste wat een werknemer kan overkomen, is vastzitten in een organisatie met een micro-manager die niet geeft om hun ontwikkeling waarbij er voor hem/haar geen mogelijkheden voor groei en vooruitgang zijn. Ooit kende ik iemand die liever winst maakte dan dat hij zich om zijn mensen bekommerde en hij streefde...

20 sep 2018

Column door Marcel Pieterman (4 min) Integratiemanagers kenmerken zich door drie belangrijke gedragsvormen; sociaal, afstandelijk en dominant gedrag, en het vermogen deze per levenssituatie effectief in te zetten. Meestal is een gedragsvorm ‘aangeboren’ en zijn twee andere gedragsvormen -al dan niet volledig- ‘aangeleerd’. In Het Voetstuk heb ik in romanvorm een manager beschreven di...