Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In het kort, wat is een RI&E?

Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een ri&e de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Een bedrijf is al verplicht een actuele RI&E te hebben op het moment dat er werknemers in dienst zijn.

De Inspectie SZW mag vanaf 2019 meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Dit beleid zat al in de pen, maar staat nu ook in de Staatscourant.

Iedere organisatie moet zorgen voor een actuele RI&E. Wij kunnen hierbij helpen. Onze veiligheidsdeskundigen zorgen ervoor dat een RI&E en Plan van Aanpak (PVA) wordt opgesteld voor uw bedrijf.

Het doel hiervan is het bevorderen van gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf. Gezonde medewerkers die zich veilig voelen, zijn productiever en gelukkiger dan mensen die onder gevaarlijke omstandigheden hun werk moeten verrichten. De RI&E en PVA vormen samen het fundament voor uw complete Arbobeleid.

Ontvang binnen 24u vrijblijvend een offerte

  Naam

  Emailadres

  Telefoonnummer

  Bedrijfsnaam

  Wat is de gewenste doorlooptijd van het RI&E traject? Ookwel de uiterlijke datum van de oplevering?

  Heeft u al een bestaande (maar verouderde) RI&E?
  JaNee
  Op welke locatie(s) (adresgegevens) is deze laatste RI&E (update) van toepassing?

  Is er op één of meerdere locaties sprake van nieuwbouw of verbouwing?
  NieuwbouwVerbouwingNiet van toepassing
  Hoeveel medewerkers zijn er per locatie(s) werkzaam?