Assessments

Een assessment is een waardevol instrument. Uit een assessment komt vaak een oordeel. De Nederlandse vertaling van assessment is dan ook ‘beoordeling’. Maar wij zien het assessment niet enkel als beoordelingsinstrument maar ook als ontwikkelinstrument. Uit onze rapportages komen dan niet alleen een ja-nee antwoord maar worden, indien nodig aangevuld met een ontwikkelplan.

Onze arbeids- & organisatiepsychologen zorgen ervoor dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om zichzelf te laten zien en gehoord te worden. Vervolgens wordt in een rapportage de opdrachtgever scherp, bondig en zonder onnodige nuance op de hoogte gebracht. Altijd met respect voor alle betrokken partijen en met het oog op de toekomst van mensen en organisatie.

Selectie

assessment
Maak onderbouwde keuzes omtrent selectie van medewerkers met het oog op de toekomst

Ontwikkel

assessment
Breng het potentieel van medewerkers in kaart en ga samen aan de slag met duidelijke adviezen