20 sep 2018

Column door Marcel Pieterman (4 min) Integratiemanagers kenmerken zich door drie belangrijke gedragsvormen; sociaal, afstandelijk en dominant gedrag, en het vermogen deze per levenssituatie effectief in te zetten. Meestal is een gedragsvorm ‘aangeboren’ en zijn twee andere gedragsvormen -al dan niet volledig- ‘aangeleerd’. In Het Voetstuk heb ik in romanvorm een manager beschreven die g...