Samen naar een verbeterde organisatie.

Trainen kennen we vanuit de sportwereld.

Alle wedstrijden zijn resultaten van de vaardigheden die getraind zijn.
Zo ook in het bedrijfsleven. Uiteraard zijn er succesvolle natuurtalenten in verkoop en management, maar die zijn slechts sporadisch. In ieder geval niet iets wat we van elk organisatielid mogen verwachten. Uw klanten eisen het overigens van u daarentegen wel. En anders wel van uw concurrenten. Op jaarlijkse basis:

Train 0 +
Professionals
Creëren 0 +
Programma's
Test 0 +
Leidinggevenden
Begeleid 0 +
Directieleden

Trainen gaat verder dan doceren en opleiden. De verantwoordelijkheid van een trainer ligt ook verder dan die van een docent die zich met kennisoverdracht bezig houdt:

Trainen is iemand zover krijgen dat hij met kennis, inzicht, toepassing en zelfvertrouwen dermate gemotiveerd is om de bal voor het doel te plaatsen zodat degene die vrij staat alleen de keeper hoeft te passeren, eenvoudig scoort en kan juichen met het hele team.

In het bedrijfsleven is trainen het organisatiedoel kennen en voorop stellen, zijn hoofdtalent perfectioneren en zijn stieftalenten op een niveau laten brengen dat zijn bijdrage herkenbaar en werkbaar wordt voor andere organisatieleden om gezamenlijk een hoger doel te realiseren.

De trainers van de PMC Groep ontwikkelen en trainen de hoofd- en stieftalenten van organisatieleden die zich zowel met effectief leiding geven als met effectief leiding ontvangen te maken hebben.

Met dezelfde methodieken ontwikkelen en trainen ze de talenten van alle organisatieleden die belast zijn met commerciële activiteiten.